20 kwietnia

Logistyka zrównoważonego łańcucha chłodniczego

Rozwiązania łańcucha dostaw mające na celu ograniczenie marnotrawstwa i strat żywności

Jak zabezpieczyć działanie systemu elektroenergetycznego w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej oraz na rynku surowców

19 kwietnia – HALA 2

10:30-10:50

Jakość i bezpieczeństwo składników suplementów diety

10:50-11:10

Składniki których stosowanie w suplementach jest wyłączone lub ograniczone - ekstrakty z zielonej herbaty. Dalsze składniki podlegające monitorowaniu

11:30-11:50

Pozostałości pestycydów w surowcach pochodzenia roślinnego

11:50-12:10

Rewolucja w reklamie suplementów diety – jak legalnie, a jednocześnie atrakcyjnie prowadzić reklamę i nie narażać się na kary? Praktyczne przykłady z rynku, co można, a czego nie

12:10-12:30

Dobrostan w miejscu pracy - perspektywa psychologiczna

12:30-12:50

Jeszcze raz o oznaczeniach: żywność specjalnego przeznaczenia medycznego i oznaczenia zdrowotne suplementów diety

13:30-13:50

Wypalenie zawodowe

13:50-14:10

Kary pieniężne i inne sankcje za niewłaściwe znakowanie suplementów diety

14:10-14:30

Postępowanie wyjaśniające przed GIS – obecnie i w świetle nadchodzących zmian

14:30-14:50

Oświadczenia środowiskowe – perspektywy prawne nie tylko dla suplementów diety

14:50-15:10

Decyzja o statusie produktu w świetle obecnych i zapowiadanych przepisów dotyczących reklamy suplementów diety

15:10-15:30

Stosowanie oświadczeń zdrowotnych – podejście organów kontrolnych w krajach UE

15:30-16:00

Ochrona patentowa suplementów diety

18 kwietnia – HALA 1

11:00 – 12:00

Debata otwierająca: Znaczenie polskich marek spożywczych w promocji kraju

12:00-13:00

Debata: System kaucyjny

13:30-15:00

Debata: Zrównoważony biznes w czasach BANI – szanse i wyzwania

15:00-15:30

Branding — jeden z czynników sukcesu na rynku spożywczym, najciekawsze case study ze świata (oryginalne formy opakowaniowe, wyróżniające się marki)

15:30-16:00

Przegląd najlepszych kampanii marketingowych na rynku spożywczym z ostatniego roku

18 kwietnia – HALA 2

10:40-11:10

Polski i światowy rynek żywności ekologicznej. Najnowsze dane i trendy

11:10-11:30

Rola pszczół i produktów pszczelich w żywieniu człowieka

12:00 – 13:30

Debata otwierająca sektora NutraFood Poland: Wyzwania rynku suplementów diety - jakość i bezpieczeństwo

14:00-14:15

Współpraca branży suplementów z jednostkami naukowymi w zakresie badań/projektów B+R etc. z perspektywy bezpieczeństwa i jakości

14:15-14:30

Bezpieczeństwo innowacyjnych składników suplementów diety

14:30-14:45

Znaczenie stosowania suplementów w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym

14:45-15:00

Stabilność witaminy K2mk7 w obliczu wymagających formulacji zawierających wapń i magnez – rozwiązania pozwalające osiągnąć założone oświadczenia w okresie przydatności produktu

15:00-15:15

Znak jakości i bezpieczeństwa suplementów diety – projekt regulacji na tle innych systemów

15:15-15:30

Badania kliniczne suplementów diety

15:45-16:00

Reklama środków spożywczych, w tym suplementów diety w Internecie, m.in. w mediach społecznościowych, jak konstruować przekaz, żeby nie narażać się na sankcje, jak komunikować o bezpieczeństwie produktów

19 kwietnia – HALA 1

Perspektywy na transformację systemu żywnościowego

Innowacje, trendy, sprzedaż i konsumenci na rynku produktów roślinnych

Wykorzystanie surowców ubocznych przemysłu rolno-spożywczego do opracowania żywności roślinnej i dodatków do żywności

Inwestycje w zrównoważone startupy - Foodtech i agritech

Nasi Partnerzy