Konkurs o Złoty Medal Targów WorldFood Poland

Nieodłącznym elementem rokrocznie towarzyszącym targom WorldFood Poland jest konkurs, który ma na celu wyłonienie i promocję najlepszych produktów prezentowanych przez wystawców. O wyborze najlepszych i najbardziej rokujących produktów decydują decydenci z sieci handlowych, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji branżowych oraz eksperci żywieniowi.

Jurorzy oceniają:

Created with Fabric.js 1.7.22
Skład

Im lepszy (czystszy) skład, tym lepiej – nie tylko w przypadku produktów ekologicznych.

Innowacyjność

Poszukujemy produktów, których nie ma jeszcze na rynku – są one w centrum zainteresowania prawie wszystkich uczestników targów!

Opakowanie

Sprawdzamy wygląd opakowania – jego atrakcyjność oraz funkcjonalność.

Smak

To jedna z najważniejszych składowych – zwycięski produkt musi się wyróżniać wyjątkowym smakiem.

Atesty, certyfikaty

Szczególnie istotne w przypadku produktów ekologicznych, ale nie tylko. Konsumenci coraz częściej zwracają na nie uwagę – a więc my również.

Koncepcja marketingowa

Sam produkt to nie wszystko. Zwracamy też uwagę na powstałą ideę, sposób promocji i dotarcia do konsumenta.

Created with Fabric.js 1.7.22

Laureaci konkursu o Złoty Medal 2022

Korzyści z udziału w Konkursie:

Chcesz zgłosić Twój produkt do konkursu? Skontaktuj się z nami: konkurs@worldfood.pl

Jury Konkursu o Złoty Medal targów WorldFood Poland 2022

Nasi Partnerzy