WorldFood Poland to wiodące wydarzenie biznesowe dla osób zawodowo związanych z branżą spożywczą. Odwiedzający targi to właściciele firm, dyrektorzy, kierownicy i specjaliści o ściśle sprecyzowanych celach biznesowych. W jednym miejscu i czasie łączymy wszystkie ogniwa łańcucha dostaw żywności: sektor rolno-spożywczy, przetwórstwo spożywcze, dystrybucję i handel. Międzynarodowy charakter wydarzenia daje możliwość pozyskania międzynarodowych kontrahentów i wejścia na nowe rynki. To idealna przestrzeń do współpracy, nauki i poszukiwania nowych możliwości rozwoju dla swojego biznesu.

Dlaczego warto wziąć udział w targach WorldFood Poland?

promocja firmy – budowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku marki

prezentacja oferty firmy – prezentacja nowości produktowych, sprzedaż produktów i usług firmy

platforma bezpośrednich kontaktów biznesowych – możliwość zdobycia nowych kontaktów handlowych, generowanie baz potencjalnych klientów, pozyskanie nowych partnerów biznesowych z kraju i zagranicy, podtrzymywanie dobrych relacji z dotychczasowymi klientami

wymiana doświadczeń i poszerzenie wiedzy na temat aktualnych zmian i trendów w branży – m.in. poprzez udział w praktycznych seminariach, panelach dyskusyjnych, warsztatach, szkoleniach i konferencjach, dyskusji ze specjalistami i autorytetami z branży, jak również poprzez bezpośrednie rozmowy z klientami, partnerami, dostawcami, kontrahentami

przegląd rynku i ocena oferty konkurencji – śledzenie najnowszych trendów i innowacji, weryfikacja swojej pozycji w branży na tle konkurencji oraz zebranie informacji zwrotnej i sugestii od branżowych zwiedzających na temat prezentowanych produktów i usług

szansa na znalezienie alternatywnych dostawców surowców, dodatków czy nowoczesnej technologii – obniżenie kosztów działalności firmy poprzez wyeliminowanie pośredników i skrócenie łańcucha dostaw, zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami i ofertami firm dla branży spożywczej pozwalającymi usprawnić proces produkcji, przetwórstwa czy dystrybucji

Created with Fabric.js 1.7.22

pozytywnie ocenia targi i ich organizację

poleca udział w targach WFP swoim kontrahentom

nawiązało znaczące dla firmy kontakty

ma wpływ na decyzje lub je podejmuje

to reprezentanci sprzedaży hurtowej lub detalicznej

poszukuje na targach produktów ekologicznych i prozdrowotnych

Created with Fabric.js 1.7.22

Dołącz do najważniejszego spotkania branży spożywczej

Nasi Partnerzy