Eksperci o aktualnej sytuacji branży rolno-spożywczej w Polsce

Żywności nie zabraknie, ale pozostanie kwestia wzrostu cenMaciej Ptaszyński, Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Handlu na temat obecnej sytuacji branży rolno-spożywczej w Polsce podczas debaty inaugurującej targi WorldFood Poland w Warszawie

Co roku, podczas targów WorldFood Poland poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące rynku żywności. 5 kwietnia uczestnicy debaty otwierającej to najważniejsze biznesowe wydarzenie dla branży spożywczej dyskutowali na temat czynników kształtujących obecnie sytuację w branży rolno-spożywczej w Polsce. Debatę poprowadził Andrzej Wierzchoń, wiadomoscispozywcze.pl. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące zaburzeń w łańcuchach dostaw, wzrostu cen surowców, zmian w przepisach podatkowych i konfliktu Rosja-Ukraina. Eksperci zgodnie stwierdzili, że Polska oraz cała Unia Europejska jest wciąż bezpieczna żywnościowo.

Natomiast, jeśli chodzi o rosnące ceny żywności to generują je przede wszystkim rosnące na wielu płaszczyznach koszty m.in. surowców np. zboża, spowodowany dużym wzrostem kosztów nawozów, co z kolei jest efektem wzrostu cen energii potrzebnej do ich produkcji. Ceny żywności najbardziej rosną przez rosnące ceny nawozów. Dzięki nawozom mamy możliwość uzyskania odpowiedniego plonu i odpowiednich zbiorów, które powodują opłacalność produkcji zauważył Łukasz Ambroziak z Zakładu Ekonomiki Agrobiznesu i Biogospodarki, IERiGŻ i dodał: w porównaniu z zeszłym rokiem, rolnik musi dopłacić aż 1 500zł do nawozu w przeliczeniu na 1 ha pszenicy. Zwiększyły się też ceny transportu oraz produkcji opakowań.  Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ceny są ostatnie zmiany podatkowe np. zmiana ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, a także minimalny podatek dochodowy, który obciążył hurt.

W jaki sposób dalej utrzymywać bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce? Maciej Golubiewski, szef gabinetu komisarza UE ds. rolnictwa przedstawił szereg krótko i długoterminowych działań Unii Europejskiej, które odpowiadają na działania zbrojne w Ukrainie. Jest to np. zezwolenie na pomoc państwową – dopłaty do nawozów, uruchomienie rezerwy finansowej z budżetu wspólnej polityki rolnej Komisji Europejskiej, pozwolenie na to, aby odłogowane dotąd ziemie wykorzystać do produkcji żywności i pasz, a także wcześniejsze wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolników. Natomiast długoterminowa polityka Unii Europejskiej zakłada odchodzenie od zależności importowych: przechodzenie na działania bardziej proekologiczne i zrównoważone.

Witold Choiński, Prezes Zarządu Związku Polskie Mięso zwrócił uwagę na istotę nieprzerywania łańcuchu dostaw, który wpływa na kształtowanie kosztów surowców i produkcji. Przedstawił wnioski z opublikowanego raportu Wieprzowina Nowa Perspektywa na temat niewykorzystanego potencjału energetycznego, który pochodziłby z produkcji biogazu z odpadów rolno-spożywczych. Polska dzięki biogazowniom mogłaby wyprodukować nawet 30 TWh czystej energii, która pokryłaby 80% zapotrzebowania na energię w rolnictwie.

Andrzej Gantner, Wiceprezes Zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców zwrócił uwagę na istotę niezależności energetycznej, a także konieczny dalszy rozwój kategorii takich jak produkcja rolna, przetwórstwo i produkcja nawozów. Unia Europejska powinna skupić się na tym, aby zapewnić samowystarczalność produkcji zarówno surowca, jak i przetworzonych produktów. Podkreślił konieczność zrewidowania aktów prawnych administracyjnych i finansowych, które powodują nadmierne i niepotrzebne obciążenia rolników i przetwórców. Jeżeli wysiłek rządu pójdzie w obniżenie kosztów środków produkcji to jest szansa, nie tyle na zatrzymanie inflacji, a przynajmniej na jej złagodzenie – dodał.

Norbert Kaczmarczyk, Pełnomocnik Rządu ds. Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych podkreślił dodatkowo znaczenie bezpieczeństwa białkowego, które jest niezbędne do zachowania niezależności od importu np. soi niezbędnej przy hodowli. Powinniśmy jako Państwo zachęcać polskich rolników do tego, aby nie bali się upraw białkowych, zasiewów soi. (…) Przy wprowadzeniu odpowiednich technologii jest to uprawa dająca dobry wynik ekonomiczny dla rolnika. Jeżeli jesteśmy zakładnikami importu białka z zagranicy, to cały czas będziemy się borykać z problemami na poziomie hodowli i importu.

Eksperci rynku rolno-spożywczego oraz handlu są jednomyślni jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Podczas debaty udało się zebrać w jednym miejscu wiele wartościowych wniosków i przykładów w jaki sposób, mimo niesprzyjających warunków, utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce dalej utrzymać i spróbować złagodzić wzrosty cen, które są nieuniknione.