Wpływ pandemii Covid-19 na poszczególne segmenty branży rolno-spożywczej. Szanse i Zagrożenia.

Pandemia związana z wirusem Covid-19 spowodowała zmiany w przemyśle rolno-spożywczym. Jednak mimo ogromnych zagrożeń, jakie niesie ze sobą obecna sytuacja można stwierdzić, że branża ta okazała się jedną z najbardziej odpornych na zmieniające się warunki. Pandemia mimo, iż nadal stanowi poważne zagrożenie dla całości gospodarki, nie pozostaje bez wpływu na procesy zachodzące we wszystkich segmentach branży rolno-spożywczej.

Nowa rzeczywistość pandemiczna a sytuacja rynku rolnego

Przewagą rodzimej branży spożywczej jest z pewnością to, że bazuje ona w dużej części na krajowych surowcach dostarczanych przez lokalnych rolników. Rynki rolne bez wątpienia odczuwają wpływ COVID-19 na ceny surowców. Jednymi z głównych czynników kształtujących ceny są wprowadzane ograniczenia w międzynarodowym handlu, a także obostrzenia co do działalności placówek, takich jak restauracje i bary. Zaistniałe ograniczenia działają niekorzystnie na kondycję branży, ponieważ jesteśmy znaczącym eksporterem artykułów rolno-spożywczych. Nowa rzeczywistość skłoniła także rolników do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z odbiorcami swoich produktów, co nierzadko doprowadziło do skrócenia łańcucha handlowego.

Jak mocno ucierpi sprzedaż i dystrybucja?

warzywa i owoce WorldFood Poland

Dystrybutorzy także zostali dotknięci skutkami panowania wirusa. Zostali zmuszeni do szybkiego usprawnienia swoich kanałów dystrybucji oraz zwiększenia ich przepustowości. Panujące obecnie utrudnienia mające negatywny wpływ na branże spożywczą, zaczynają się jednak poszerzać o kolejne czynniki takie jak Brexit, czy podatek cukrowy. Związane z nimi podwyżki cen producentów nie pozostaną bez wpływu dla niezależnych dystrybutorów i będą powodować utratę płynności. Problemy finansowe odbiorców skłaniają producentów do skracania kredytów kupieckich w obawie o otrzymanie swoich należności. Przedsiębiorstwom nie pomagają kolejne bariery celne i nakazy sanitarne.

Negatywne skutki i nowe możliwości

Sektor spożywczy to jedna z niewielu branż, która nie doświadczyła większych negatywnych skutków w związku z panującą pandemią. Jednocześnie wiele przedsiębiorstw staje w obliczu zachwiania płynności finansowej. Wiele z nich pogrążyły problemy ze sprzedażą eksportową, która miała kluczowy udział w całości ich sprzedaży. W związku z ograniczeniami w handlu międzynarodowym rozwinął się rynek rodzimy, a wielu lokalnych producentów zwiększyło swój udział w polskim rynku.

Epidemia koronawirusa spowodowała przerwanie dotychczasowych łańcuchów dostaw produktów spożywczych na niektórych rynkach międzynarodowych. Zaistniała sytuacja może być  przy poluzowaniu ograniczeń w handlu międzynarodowym świetną okazją dla polskich producentów i dystrybutorów. Dobre wykorzystanie tych okoliczności może stanowić świetną okazję do rozwoju swojego biznesu w  branży spożywczej.

Nowe możliwości rozwoju firmy – gdzie ich szukać?

Panująca już ponad rok pandemia utrudnia nawiązywanie nowych relacji biznesowych. Utrzymujący się zakaz organizowania targów, spowodował, że większość wydarzeń biznesowych zostaje odwołana lub przeniesiona na kolejny niepewny termin realizacji. Jak w takim razie szukać nowych kontrahentów? Organizatorzy targów WorldFood Poland postanowili zorganizować najbliższą edycję Międzynarodowych Targów Żywności w formule online, zgodnie z zaplanowanym na kwiecień terminem. Platforma daje dostęp do tysięcy przedstawicieli branży, których można zaprosić na spotkanie w celu omówienia możliwości współpracy. Pozwala na zaprezentowanie i sprzedaż produktów i usług oraz pozyskiwanie nowych odbiorców czy dostawców. Biorąc pod uwagę obowiązujący zakaz organizacji targów i brak realnych i wiarygodnych informacji kiedy będą możliwe pierwsze imprezy targowe w wersji stacjonarnej, udział w targach on-line w kwietniu może być jedyną szansą na spotkanie się branży spożywczej w 2021 roku.

© Materiał chroniony prawem autorskim – Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie tekstów zabronione