Wołowina z przyszłością

26 listopada w Warsaw Plaza Hotel spotkają się wszyscy przedstawiciele łańcucha produkcji sektora wołowego – od hodowców poprzez przedstawicieli handlu, administracji czy świata nauki. II Forum Sektora Wołowiny zorganizowane przez Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego poruszać będzie najważniejsze problemy branży, wyzwania jakie przed nią stoją i możliwości rozwoju.

I edycja Forum została oceniona przez uczestników jako ważny głos w kształtowaniu przyszłości sektora polskiej wołowiny, a także dobre narzędzie do integracji branży oraz zwiększania świadomości w zakresie potrzeb i kierunków działań niezbędnych do rozwoju. Australijski przykład przedstawiony przez Roda Polkinghorne’a – twórcy systemu jakości MSA  oraz udział ekspertów z Australii w badaniu kluczowych czynników sukcesu były bardzo istotne dla zrozumienia strategicznych działań, które należy podjąć, by dyskutować o rozwoju sektora wołowiny w Polsce.

„Dyskutanci zgodzili się, że kluczowe dla wzmocnienia pozycji polskiego sektora wołowiny są: integracja pozioma i pionowa, ściślejsza współpraca nauki z przemysłem, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, standaryzacja, podnoszenie jakości zdrowotnej i handlowej, rozwój produkcji wołowiny wysokiej jakości i dobrej relacji jakości do ceny z punktu widzenia konsumenta. Pożądane jest też zacieśnianie współpracy uczestników łańcucha w zakresie wdrażania innowacji oraz wzmocnione działania adresowane do konsumentów” – podkreśla Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego.

Celem tegorocznego Forum, sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora wołowiny w myśl zasady, że zrównoważony rozwój rynku może zapewnić model biznesowy oparty o partnerstwo i strategię win-win. W programie znajdą się zagadnienia związane z nowoczesnymi narzędziami biznesowymi w handlu, innowacyjnymi rozwiązaniami w produkcji, wykorzystaniem unijnych funduszy w nowej perspektywie budżetowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020. Ważnym tematem będzie produkcja mięsa wołowego najwyższej jakości oraz promocja marki polskiej wołowiny w oparciu o najwyższą jakość, a nie najniższą cenę.

Istotnym tematem tegorocznego Forum będą konsekwencje reformy rynku mleka i ich wpływ na hodowlę bydła mięsnego. „Polski sektor wołowiny jest uzależniony od branży mleczarskiej. Po uwolnieniu kwot mlecznych nastąpiła koncentracja produkcji w dużych gospodarstwach, przewidywana jest również likwidacja niewielkich gospodarstw hodujących do 30 krów. Szansą dla nierentownych producentów mleka, ale także dla branży wołowiny jest zmiana profilu gospodarstw na produkcję mięsną” – dodaje Jerzy Wierzbicki.

Patronat honorowy nad II Forum Sektora Wołowiny sprawują: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego, Główny Inspektora Weterynaryjny, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
Zaś patronami merytorycznymi są organizacje i instytucje branżowe tj. UPEMI, Związek Polskie Mięso, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Podlaska Izba Rolnicza, Centrum Doradztwa Rolniczego, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego.

Autor: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego