NutraFood

Nutraceutyki są zdobywającą popularność kategorią produktów pochodzenia naturalnego, które mają potencjał do poprawy lub utrzymania zdrowia. Łączą w sobie wartości żywieniowe z cechami środków farmaceutycznych. Zainteresowanie nimi rozwija się między innymi przez aktualnie panujący trend zdrowego i aktywnego stylu życia.  Sektor targowy NutraFood daje wystawcom  możliwość zaprezentowania swojej oferty produktów – surowców, dodatków, produktów finalnych (żywności i napojów funkcjonalnych, suplementów diety, odżywek i innych produktów o działaniu prozdrowotnym)  licznym branżowym odwiedzającym.