Niezrównany potencjał Polski w zakresie logistyki łańcucha chłodniczego

Polska. Jako drugi co do wielkości kraj Europy Środkowej, jest to niezwykle atrakcyjny rynek dla wszelkiego rodzaju profesjonalistów z branży spożywczej. Sektor spożywczy gospodarki wart 427,7 miliarda dolarów podlega ciągłym zmianom, a co roku pojawiają się nowe trendy. Jedna rzecz jest jednak pewna: krajowy potencjał dla dostawców logistyki łańcucha chłodniczego.

Produkcja żywności w Polsce odkrywa potencjał łańcucha chłodniczego

Polska produkuje rocznie ogromne ilości żywności, generując imponujące ilości ładunków wymagających obsługi serwisowej. W 2015 r. Polska wyprodukowała:

•    15 milionów ton mleka
•    5,6 miliona ton warzyw
•    4,1 miliona ton owoców
•    2,3 miliona ton drobiu
•    2,0 miliony ton wieprzowiny
•    00,5 miliona ton mrożonych warzyw
•    0,5 miliona ton ryb i owoców morza

Na terenie całej Polski znajduje się już 10,3 mln metrów kwadratowych powierzchni magazynowej chłodni, a kolejne 640 000 metrów kwadratowych jest w trakcie budowy. Spodziewamy się, że w najbliższych latach ten i tak imponujący już metraż kwadratowy będzie nadal dynamicznie rósł.

Magazynowanie nie jest jednak jedynym rozwiązaniem logistycznym łańcucha chłodniczego. Wiele czynników powoduje zapotrzebowanie na teranie całego kraju na tego rodzaju rozwiązania transportowe, zwłaszcza w sektorze spożywczym, gdzie konsumpcja krajowa i handel zagraniczny wymagają prężnych, wydajnych usług logistycznych w warunkach schłodzenia.

Świeże, mrożone lub schłodzone? Polski eksport i import potrzebują łańcucha chłodniczego

Import i eksport świeżych, schłodzonych lub mrożonych produktów jest dla Polski ciągłym problemem. Każdego roku miliony ton ładunków żywnościowych i napojów, wymagających transportu w stanie schłodzonym, trafia do kraju i opuszcza go.

Eksport żywności jest istotną częścią polskiej gospodarki wartej miliardy dolarów. Położenie w Europie Środkowej czyni z niej najważniejszy regionalny węzeł żywnościowy, którego zasięg wykracza  poza granice UE oraz na Bliski Wschód, Afrykę Północną i Azję. Polskie firmy muszą dostarczyć swoje produkty na rynki zagraniczne w stanie nienaruszonym, gotowe do przetworzenia lub spożywania.

W 2015 r. Polska wyeksportowała ponad 2,25 mln ton mrożonego, schłodzonego lub świeżego mięsa, ryb, owoców i warzyw – wynika z najnowszych danych GUS. Podobny zakres miał import. W 2015 r. Polska dokonała importu 1,4 mln ton towarów z tych samych grup produktów do Polski.

Jak? Oczywiście dzięki specjalistycznemu zarządzaniu łańcuchem chłodniczym, obiektom i wyposażeniu. W Polsce istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na importowane produkty najwyższej jakości. Otwiera to rynek dla firm logistycznych specjalizujących się w transporcie o kontrolowanej temperaturze.

Niezależnie od tego, czy chodzi o samochody chłodnie, urządzenia chłodnicze, chłodnie, magazyny, czy inne wymagania, polscy eksporterzy poszukują usług logistycznych w ramach łańcucha chłodniczego.

Trendy na rynku żywności w Polsce wskazują na wzrost popytu w łańcuchu chłodniczym

Eksport i import narzucają całkiem duże zapotrzebowanie na transportery chłodnicze, ale jest to tylko jeden z aspektów polskiego sektora spożywczego, który wymaga usług wrażliwych na temperaturę. Wiele trendów kształtują polskie przyzwyczajenia konsumpcyjne – wszystko to wskazuje na większe zapotrzebowanie na możliwości logistyczne.

Na przykład żywność mrożona. 43% Polaków, którym zajęty tryb życia pozostawia niewiele czasu na długie przygotowania posiłków, spożywa w ciągu tygodnia gotowe do spożycia, mrożone posiłki. Sektor ten rozwijał się w tempie około 3% rocznie i oczekuje się, że do 2019 r. osiągnie wartość około 443 mln USD. Spodziewane jest, że w najbliższych latach dostawcy zwiększą zamówienia na dostawy (co oznacza większe możliwości ekspansji na rynek polski dla operatorów sieci chłodniczych).

Po roku dwutysięcznym zmieniło się także miejsce, w którym Polacy kupują żywność. Hiper i supermarkety dominują obecnie w tym zakresie, z 72% udziałem w polskim rynku detalicznym żywności. Oczekuje się, że do 2019 r. udział tych kategorii sklepów wzrośnie odpowiednio o 13,3% i 19,9%. Handel detaliczny artykułami spożywczymi ze względu na swój charakter wymaga stałego napływu towarów świeżych, schłodzonych lub mrożonych, aby nadążyć za popytem klientów – co dodatkowo jest potęgowane przez coraz bardziej aktywny styl życia Polaków.

Sektor żywności ekologicznej w Polsce rozwija się w niespotykanym dotąd tempie, około 20% rok do roku, co oznacza ogromne zapotrzebowanie na świeże owoce i warzywa najwyższej jakości. 64% Polaków ma coraz większą świadomość zdrowotną, preferując ekologiczne jedzenie i chcąc, aby ich produkty były dostarczane jak najszybciej i w dobrym stanie.

Sektor spożywczy w Polsce jest uzależniony od usług sieci chłodniczych.

Znaczenie branży spożywczej i napojów dla polskiej gospodarki oraz korzystne położenie Polski sprawiają, że jest już on dobrze obsługiwana przez połączenia drogowe, lotnicze i kolejowe. Przez kraj przebiegają dwa główne korytarze transportowe, łączące Polskę z Europą Północną, Azją Środkową i sięgające dalej.

Interesuje Państwa odkrywanie bardzo obiecującego potencjału polskiej branży chłodniczej? Polecamy wizytę na targach WorldFood Warsaw. Odbywająca się w kwietniu każdego roku impreza zawiera część poświęconą wyłącznie łańcuchowi chłodniczemu i logistyce chłodniczej.

Nawiążecie tu Państwo kontakt z wiodącymi polskimi firmami branży spożywczej i napojów, a także z międzynarodowymi firmami działającymi na tym rynku, obecnymi lub wchodzącymi na niego. WorldFood Warsaw to najlepsze miejsce, aby znaleźć dostęp do polskiego sektora logistyki żywnościowej. Nie można tego przegapić.

Skontaktuj się z nami już teraz, aby dowiedzieć się więcej na temat części imprezy poświęconej łańcuchowi chłodniczemu, oraz sposobów, w jakie możesz wziąć udział w targach.

info@worldfood.pl