KONFERENCJE SPOŻYWCZE

Konferencje branży spożywczej 2022

Co roku w Polsce organizowane są targi i konferencje branży spożywczej, podczas których zarówno liderzy, jak i mniejsi wytwórcy mają okazję do zaprezentowania swojej oferty. W ramach paneli dyskusyjnych poruszane są także istotne z punktu widzenia branży spożywczej tematy, a dodatkowo konferencje spożywcze często są okazją do organizacji ceremonii wręczenia nagród branżowych.

Nowości w branży spożywczej

Podczas konferencji spożywczych uczestnicy mogą zapoznać się z nowościami w branży, które prezentowane są przez wystawców. Polski przemysł spożywczy specjalizuje się zarówno w produkcji wyrobów skierowanych na rynek wewnętrzny, jak i na eksport, dlatego to okazja do sprawdzenia oferty przez kontrahentów zagranicznych, a także nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Konferencje spożywcze skierowane są do pracowników na różnych szczeblach, w tym między innymi do kadry menedżerskiej, ekspertów, decydentów, a także naukowców, którzy związani są z branżą żywnościową.

Pośród najbardziej popularnych w Polsce imprez branżowych należy wyróżnić Ogólnopolski Kongres Branży Spożywczej, targi Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra czy Forum Rynku Spożywczego i Handlu. To cykliczne wydarzenia, które skupiają największych w Polsce wytwórców, przetwórców oraz dystrybutorów. Prowadzone są również innego typu konferencje, targi i kongresy poświęcone branży spożywczej i gastronomicznej.

Prezentacja własnych produktów i rozwiązań

Dzięki regularnemu uczestnictwu w kongresach i targach firmy i marki mają okazję do zaprezentowania szerokiej gamie odbiorców swoich produktów – to bardzo dobra okazja do przedstawienia nowości branżowych. Również to okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz podejrzenia, co oferuje konkurencja. W przypadku konferencji naukowych oraz takich, podczas których powadzone są prezentacje i panele dyskusyjne poświęcone branży spożywczej, uczestnicy mają także okazję do bliższego zapoznania się z pomocnymi technologiami, materiałami, maszynami oraz narzędziami. To miejsce, w którym przedstawiane są innowacyjne rozwiązania, z których wiele jest wdrażanych na stałe w przedsiębiorstwach spożywczych.

Nawet w przypadku małych i nowo założonych przedsiębiorstw uczestnictwo w kongresach i konferencjach jest mocno wskazane. To najlepszy czas, aby bliżej przyjrzeć się branży i temu, jak ona funkcjonuje i jak się rozwija. Zebrane informacje mogą być wykorzystane w rozwoju własnej firmy oraz oferowaniu bardziej konkurencyjnych produktów. Właśnie dlatego regularne uczestnictwo w ogólnopolskich i regionalnych imprezach branżowych jest tak ważne.

Najnowsze informacje na temat organizowanych konferencji i targów spożywczych można już teraz znaleźć w internecie na stronach poświęconych tematyce gastronomicznej i branży spożywczej. Na większość organizowanych w Polsce i zagranicą konferencji można zarejestrować się online. W niektórych przypadkach konieczne jest poniesienie opłaty konferencyjnej, która obejmuje najczęściej wejście na imprezę, poczęstunek. Organizowane są także imprezy darmowe.

Chcesz wziąć udział w największych w Polsce targach branży spożywczej? Zarejestruj się online i odwiedź WorldFood Poland już w dniach 5-7 kwietnia 2022!