Ewolucja i trendy w branży spożywczej

W ciągu ostatnich 20 lat polski sektor spożywczy przeszedł znaczące przeobrażenia, a dzięki stałemu rozwojowi technicznemu, technologicznemu i organizacyjnemu, Polska jest ósmym eksporterem żywności spośród państw UE, a ponadto oferuje duży potencjał dla produkcji żywności ekologicznej. W 2019 r. wpływy z eksportu znacząco się zwiększyły o blisko 7 proc. do prawie 32 mld euro, wobec 29,7 mld euro w 2018r., jak podaje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Co daje taki rozpęd polskiej branży spożywczej i jakie zmiany może przynieść 2020 rok?

Gwałtowne przyspieszenie digitalizacji

Szacuje się, że już ok 7% rynku detalicznego to różne formy e-commerce. Nastąpił gwałtowny wzrost e-sprzedaży żywności, a spotęgowały to niedziele bez handlu i rozwój oferty logistycznej. Procesowi digitalizacji działań służy narastająca intensywność konkurencji, reorganizacji firm, procesy koncentracyjne w handlu i produkcji. IT rozwija się na wszystkich typach powierzchni handlowych, stymulując strategie oparte o automatyzację operacji handlowych.

Rozwój sprzedaży wielokanałowej

Na tym gruncie wyrastają nieznane wcześniej modele handlu „sharingowego”, subskrypcyjnego, kooperacyjnego. Najbardziej upowszechnia się proces hybrydyzacji handlu: firmy handlu off-linowego (fizycznego) uruchamiają równoległy kanał internetowy i sklepy on-linowe poszukują terminali sprzedaży fizycznej o funkcjach sklepowych i logistycznych. Zmienia to sposób wykorzystania sklepów średniej wielkości czy małych oraz wymusza powstanie nowych modeli sprzedaży i odbioru zakupionego towaru (rozwija się logistyka doręczeń i odbioru zakupów).

Wiązanie oferty i motywacji zakupowej z naturą i zdrowiem

Kreuje się najbardziej widoczna motywacja zakupowa konsumentów, wiążąca zdrowotne walory zakupów z różnorodnymi funkcjonalnościami żywności, opakowań, trybu życia. Świadomość konsumencka sięga po prewencję zagrożeń i profilaktykę zdrowotną. Jest to wiodący wątek przekazu marketingowego wielu kategorii i grup produktów (żywnościowych i z żywnością związanych). Jego najwidoczniejszym objawem jest wzrost segmentu produktów sklepów sygnowanych związkiem z naturą, ekologią, zdrowiem (bio, organic czy eco).

Ekologia i odpowiedzialność społeczna jako elementy tożsamości i strategii firm handlowych

Firmy wszystkich w zasadzie formatów handlowych podkreślają potrzebę troski o środowisko naturalne, konieczność zapanowania nad zmianami klimatu, pogorszeniem jakości życia, nowymi zjawiskami w zakresie epidemiologii chorób cywilizacyjnych. Trend ten uwidocznia się w programach takich jak „zero waste” i „zero plastic”, w nowym podejściu do opakowań itp. i będzie on kreował strategie produkcyjne i sprzedażowe.

A co na to HoReCa, nierozerwalnie związana z przemysłem spożywczym? Wartość rynku HoReCa w Polsce szacowana jest na około 30 mld PLN i w ostatnich latach rośnie średnio o 5 – 6 % rocznie. Rosnąca gospodarka i wynagrodzenia plus dodatkowe źródło dochodów, np. program „Rodzina 500 plus”, to główne powody solidnych wzrostów, jakie notuje rynek gastronomiczny.

Choć branża nie powinna mieć powodów do narzekania to zauważa, że tempo wzrostu wyhamowuje. Wpływ na lekkie spowolnienie ma wysoka baza z poprzednich lat oraz rosnąca konkurencja. Spowodowała ona, że firmy walczą ze sobą na ceny.

Targi WorldFood Poland od siedmiu lat są platformą wymiany poglądów fachowców całej branży. Nie zabraknie ich również w tym roku. Będziemy się dzielić wiedzą przy smakach i zapachach z całego świata, będziemy kojarzyć najlepszych producentów żywności z fachowcami od handlu i dystrybucji. Pokażemy także bogatą ofertę dla HoReCa, produkty najwyższej jakości. Serdecznie zapraszamy w dniach 21-23 kwietnia do Warszawy na największe wydarzenie biznesowe branży spożywczej.

Więcej informacji o możliwościach uczestnictwa w wydarzeniu na stronie: www.worldfood.pl