Dlaczego udział w targach branżowych to dobry pomysł w czasach kryzysu?

targi WorldFood Poland to przede wszystkim szansa na nowe kontakty biznesowe

Kryzys gospodarczy to zawsze trudny moment na większości przedsiębiorstw. Szczególnie obecny czas, gdy drastycznie rosną koszty prowadzenia wszelkiej działalności gospodarczej, a na rynku dominuje niepewność, skłania firmy do cięcia wydatków i oszczędzania. Na czym warto i nie warto oszczędzać?

Czy oszczędności to tylko zło konieczne?

Konieczność wprowadzenia oszczędności w firmie nie zawsze musi być zła. Pozwala przyjrzeć się dotychczasowym wydatkom z nowej perspektywy i zrewidować te, które faktycznie są zbędne i nic nie wnoszą do biznesu. Może np. okazać się, iż wielkie biuro wcale nie jest potrzebne, gdy znaczna część pracowników może pracować zdalnie, lub możliwe jest zmniejszenie wydatków na energię elektryczną po zmianie oświetlenia na energooszczędne. Szukając oszczędności należy jednak pamiętać, że żaden kryzys nie trwa wiecznie i często jest on czasem weryfikacji gospodarczej. Ci którzy go przetrwają, zazwyczaj wychodzą z niego mocniejsi.

Dlaczego warto poświecić część budżetu na wystawiennictwo na targach branżowych?

Działając w branży spożywczej każde przedsiębiorstwo musi mieć na uwadze ogromną konkurencję i presję z jej strony. Stąd konieczność stałej obecności w mentalności konsumentów i kontrahentów biznesowych. Idealnym miejscem, aby „być” są targi branżowe. Wprawdzie pojawiają się głosy, iż przy obecnych możliwościach komunikacji internetowej, targi tracą rację bytu, ale pamiętajmy, iż internet umożliwia oddziaływanie tylko na bodźce wizualne i dźwiękowe. Tymczasem udział w targach jest okazją do bezpośredniego spotkania z potencjalnymi lub aktualnymi klientami. Osobiste spotkanie daje możliwość zrobienia dobrego wrażenia, szerszego przedstawienia produktu, odpowiedzi na pytania, wprowadzenia elementów koleżeńskości do oficjalnej relacji. Podczas targów można produkt obejrzeć z każdej strony, dotknąć, a w przypadku artykułów spożywczych – posmakować. Osobiste spotkanie daje większą możliwość do zbudowania relacji czy przekonania klienta, że to właśnie nasz produkt, a nie konkurencji jest wart zakupu.

 

Chcesz wziąć udział w targach? Zapraszamy się do kontaktu!

 

Targi to relacje, które są tak ważne w czasach kryzysu

Polska Izba Przemysłu Targowego wydała Słownik pojęć branży targowej, w którym definiuje targi. Jest to „wydarzenie gospodarcze, społeczne i kulturowe, służące rozwojowi przedsiębiorstw, promocji gospodarczej towarów i usług oraz bezpośrednim relacjom międzyludzkim w biznesie; targi mają bezpośredni związek z rozwojem otwartej i zróżnicowanej gospodarki, pełnią ważną rolę w rozwoju regionów i kraju.”

Z badań wynika, że biorący udział w targach branżowych przede wszystkim chcą przedstawić swoją najnowszą ofertę. Respondenci wskazywali jednak także inne cele – zademonstrowanie obecności, pozycji na rynku oraz poznanie obecnych trendów. Deklarowano także chęć zapoznania się z kierunkami rozwoju branży, a także obserwowanie oferty i zachowań konkurentów, jak również rozpoznawanie życzeń klientów. Warto zauważyć również, że targi, w odróżnieniu od mediów elektronicznych, cechują się dużą transparentnością – uczestniczą w nich podmioty, którą zdecydowały się poddać swoją ofertę publicznej ocenie.

Aby w czasie kryzysu nie stracić obecnych klientów, a po jego zakończeniu mieć nowych niezbędna jest odpowiednia komunikacja. Obecność na targach branżowych pozwala prowadzić tę komunikację z rynkiem i oprzeć ją na budowaniu indywidualnej relacji, solidnej reputacji oraz mocnej tożsamości. Bez bezpośredniego spotkania jest to w zasadzie niemożliwe.

Jakie inne  korzyści wiążą się z targami branżowymi?

Jak czytamy na portalu Trade.gov.pl, targi branżowe to nie tylko narzędzie promocji dla firm, to również możliwość:

 

Chcesz wziąć udział w targach? Zapraszamy się do kontaktu!