7-9 marzec, 2019
VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI 
I NAPOJÓW 
EXPO XXI Warszawa

Polska

 

Rejestracja on-line

Rejestracja on-line

REJESTRACJA NA TARGI JEST JESZCZE ZAMKNIĘTA.


Do BEZPŁATNEGO WSTĘPU na targi upoważnieni są wszyscy pracownicy firm z sektora spożywczego, HoReCa, handlu, farmacji
.

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren targów lub do pobrania opłaty za wejście (w wysokości 100 zł bruttood osób reprezentujących następujące instytucje: banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe i finansowe, kancelarie prawne, operatorów telefonii komórkowej i stacjonarnej, agencje consultingowe, reklamowe, marketingowe, public relations, drukarnie i inne. 
Uczestnictwo młodzieży i wycieczek szkolnych nie jest możliwe. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu bez podania przyczyny.