7-9 marzec, 2019
VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI 
I NAPOJÓW 
EXPO XXI Warszawa

Polska

 

Program targów porusza problemy rynków spożywczych
  • Strefa spotkań handlowych

    Strefa spotkań handlowych na targach WorldFood jest obszarem dedykowanym Wystawcom, gdzie będą mogli nawiązać bezpośrednie spotkania z reprezentantami polskich sieci handlowych.

  • Złote Medale targów WorldFood

    Konkurs dla Wystawców mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych produktów prezentowanych podczas targów.

  • Wydarzenia towarzyszące

    Podczas WorldFood odbywają się prezentacje, panele dyskusyjne, pokazy kulinarne oraz degustacje.

  • Business Programme Image