17-19 kwiecień, 2018

IV MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI 
I NAPOJÓW 
EXPO XXI Warszawa

Polska

Regulaminy

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w targach:

Regulamin dla Odwiedzających Targi