7-9 marzec, 2019
VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI 
I NAPOJÓW 
EXPO XXI Warszawa

Polska

 

Regulaminy

Zapoznaj się z regulaminami uczestnictwa w targach:


Regulamin targów

Regulamin Techniczny Targów