7-9 marzec, 2019
VI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI 
I NAPOJÓW 
EXPO XXI Warszawa

Polska

 

Regulaminy

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w targach:

Regulamin dla Odwiedzających Targi