10-12 kwiecień, 2018
V MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI 
I NAPOJÓW 
EXPO XXI Warszawa

Polska

Regulaminy

Zapoznaj się z regulaminem uczestnictwa w targach:

Regulamin dla Odwiedzających Targi